x% percentielwaarde van de niveaus

Notatie [eenheid]: Lx [dB/dB(A)]

Niveau dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende x% van de tijd wordt overschreden.