Woning

Gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd is [artikel 1 Wet geluidhinder].