Verkeersmaatregelen

Juridische of fysieke maatregelen aan de weg die direct strekken tot beperking van de geluidbelasting van geluidsgevoelige bestemmingen vanwege een weg [artikel 1 Nadere regels saneringsprogramma wegverkeerslawaai].