Saneringswoning

Een woning die ten tijde van de zonevaststelling een geluidsbelasting ten gevolge van een industrieterrein ondervindt van meer dan 55 dB(A).