Saneringsprogramma

Een programma van maatregelen dat erop gericht is de geluidsbelasting ten gevolge van een industrieterrein terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau, overeenkomstig de richtlijnen in het Handboek sanering industrielawaai 1995.