Saneringsonderzoek

Het akoestische onderzoek ten behoeve van de opstelling van een saneringsprogramma; dit onderzoek is verdeeld in fase II en fase III; fase II richt zich op het inventariseren van saneringsvarianten en het mogelijk maken van een keuze hieruit; in fase III wordt de gekozen variant uitgewerkt.