Richtwaarde

Op een beoordelingspunt nader te definiëren maximaal toelaatbaar geacht niveau (inspanningsverplichting).