Referentiepunt

Meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit (door extrapolatie) het geluidsniveau op een beoordelingspunt te bepalen (kan ook samenvallen met een beoordelingspunt).