Lden

Level day-evening-night, eenheid waarin de geluidbelasting wordt uitgedrukt waarin de dag- (07:00 – 19:00 uur), avond- (19:00 – 23:00 uur) en nachtperiode (23:00 – 07:00 uur) gewogen worden gemiddeld.