Immissierelevante bronsterkte

Notatie [eenheid]: LWR [dB(A)]

Het geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige monopool (puntbron), gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluids(druk)- niveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron [Handleiding].