Immissiepunt

De plaats waar de geluidsimmissie wordt bepaald.