Geluidsoverdracht

Wijze waarop het transport van geluid van bron naar ontvanger plaatsvindt.