Geluidshinder

Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid [artikel 1 Wet geluidhinder].