Geluidsdruk

Notatie [eenheid]: p [Pa]

Door geluidsgolven veroorzaakte drukverschillen ten opzichte van de atmosferische druk.