Geluid

Met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen [artikel 1 Wet geluidhinder]. Voor meer informatie zie ook Wikipedia.