Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) (wegverkeer)

Met betrekking tot een weg de hoogste van de volgende twee waarden:

  • de waarde over de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
  • de waarde over de nachtperiode + 10 dB (23.00 – 07.00 uur).