dB

Decibel, eenheid waarin een geluidsniveau wordt uitgedrukt (ten opzichte van 2×10-5 Pa).