Beoordelingspunt

Het punt waar het te beoordelen geluidsniveau wordt bepaald en getoetst aan eventuele richtwaarden en/of grenswaarden.