A-gewogen

Behandeld met een frequentieweging die overeenkomt met de 40 dB contour voor gelijke luidheid van het menselijk oor [IEC 651, ISO 226].

Een toelichting daarbij. Ons gehoor is niet overal even gevoelig. Rond de 1000 Hz, zeer globaal ook ons spraakgebied, is het gehoor het meest gevoelig. Lagere en hogere tonen worden minder goed waargenomen. Het standaard lineair werkelijk aanwezig en gemeten geluidsdrukniveau is dan geen goede weergaven van onze geluidsbeleving. Dus is onderzocht hoe wij de luidheid van bepaalde frequenties ervaren. En bijvoorbeeld laagfrequent bij 62 Hz, ervaren we het geluid 26 dB lager dan bij 1000 Hz.

In grafiekvorm (tekst loopt door onder grafiek):

Dus gebruiken we een “filter” op de geluidsdrukniveaus, die lijkt op de gevoeligheid van het menselijk gehoor. De uitkomst van deze meting noemen we dan ook een dB(A), ofwel een dB die is gecorrigeerd met het A-filter. Zo kennen we ook dB(B) en dB(C) waarden.

De dB(C) waarde is de laatste tijd weer in opkomst om de geluidshinder van laagfrequent muziekgeluid beter te beoordelen.