NOC*NSF sporthal: nagalmtijden en eisen

In een sporthal moet de nagalmtijd goed zijn. Door de zaalakoestiek te onderzoeken kunnen we de nagalmtijd beoordelen. We meten conform de eisen van de NOC*NSF als het gaat om de vereiste nagalmtijd, maar ook met de vereiste apparatuur!

Wettelijke normen zaalakoestiek

Voor sportruimten in scholen bestaan geen wettelijke normen. Vanuit de Rijksgebouwendienst zijn in de publicatie “Bouwfysische kwaliteit Rijkshuisvesting. Wettelijke eisen en Rgd-richtlijnen” van september 1999 waarden gegeven voor de nagalmtijden. Voor gymnastieklokalen geldt een richtlijn van 1.0 – 1.5 seconde; voor sporthallen zijn geen richtlijnen gegeven.

Voor sporthallen zijn wel normen beschikbaar van de NOC*NSF, de norm ISA-US1-BS1; “Nagalmtijden en achtergrondgeluidniveau” van juni 2005. Afhankelijk van het type zaal en de afmetingen zijn maximaal toegestane nagalmtijden gegeven. In deze norm zijn overigens ook waarden opgenomen voor gymnastieklokalen.

richtlijnen_nagalmtijd_nocnsf

Het “Programma van Eisen – Frisse Scholen” is niet goed toe te passen op sportruimten.

Let wel dat de metingen uitgevoerd moeten worden met een omnidirectionele geluidsbron volgens een voorgeschreven meetplan.

IMG_1983 Oosterstraat NOC NSF sporthal zaal 1