Provincie Groningen: geluidshinder door verkeer

De provincie is als wegbeheerder altijd bezig met het veilig maken van de diverse wegen. Dat betekent ook ombouw van wegen, de aanleg van rotondes of van rondwegen, wat van invloed is op de geluidshinder door verkeer.

Voorbeeldprojecten zijn: rotondes in de N360 bij Appingedam, de N366 bij Alteveer, de N378 bij Stadskanaal en Blijham, de N388 bij Boerakker, maar ook delen van de rondweg rond Groningen, inclusief de Noordzeebrug.

Het NAA berekent de mate van geluidshinder en adviseert hierbij.

Geluidshinder door verkeer provincie Groningen