NAM: Industrielawaai onderzoeken

Voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) doen we veel onderzoeken op het gebied van industrielawaai. De installaties maken meer of minder geluid. En de NAM is erg zorgvuldig, waar het gaat om mogelijke overlast naar de omgeving. Alle installaties worden na relevante aanpassingen gecontroleerd op de geluidsuitstraling naar de omgeving, en worden getoetst aan de geluidsvoorschriften uit de milieuvergunning.

NAM Industrielawaai

Boringen

We meten en rekenen ook wel aan boringen, bijvoorbeeld om te beoordelen of een geluidsscherm nodig is. Maar een boring is slechts tijdelijk, de acceptatie vanuit de omgeving is dan ook anders.

Kiss-skid NAM industrielawaai

NAM industrielawaai

Prognoses industrielawaai

Ook worden prognoses gemaakt voor nieuwe locaties, die dank zij de ontwikkeling van hightech, compacte productie units, de zogenaamde kiss-skids, weer rendabel zijn. Inmiddels zijn een aantal van deze kleine, mobiele gaswinningsinstallaties in bedrijf genomen.

meting leidingisolatie NAM industrielawaai

Ook allerlei deelaspecten worden beoordeeld. Meet maar eens de werkelijke geluidsisolatie van een leiding.