Stadskerk | VBG Groningen

De Vrije Baptistengemeente in Groningen heeft een nieuw gebouw in gebruik genomen. In de lege hal was sprake van galm, ofwel een lange nagalmtijd.

Korte of lange nagalmtijd?

Voor kerkgebouwen moet de akoestiek een goede compromis zijn tussen spraakverstaanbaarheid (korte nagalmtijd) en muziekgeluid (iets langere nagalmtijd). Met passende materialen aan plafond en wanden is een goed goed muziekgeluid en een goede spraakverstaanbaarheid gerealiseerd.