Provincie Drenthe: Handhavingsmetingen TT-circuit Assen

Voor het de provincie Drenthe doet het NAA allerlei werkzaamheden, zoals advies vergunningen, maar ook handhavingsmetingen aan diverse grote bedrijven, onder meer het bekende TT-circuit in Assen.

Het circuit veroorzaakt op sommige dagen meer geluid, maar het motorsportgeluid tijdens de TT heeft een breed draagvlak in Assen. Wel wordt het circuit in het hoogseizoen dagelijks gebruikt, waardoor omwonenden soms overlast ervaren.

handhavingsmetingen TT-circuit