Graansloot Kampen: geluidsprognose en controlemetingen

Voor een nieuwe, toekomstige situatie moet de geluidssituatie vooraf in kaart worden gebracht. De invloed van een nieuw bedrijf of de uitbreiding van een bestaand bedrijf moet beoordeeld worden op aanwezige woningen of op de geluidsruimte op een industrieterrein.

Omdat geluidsmetingen in die situatie niet mogelijk zijn wordt een geluidsprognose opgesteld. Op basis van de bedrijfssituatie worden alle geluidsbronnen geïnventariseerd. De transporten, het laden en lossen, de geluidsproducerende activiteiten binnen, vaste geluidsbronnen zoals afzuigingen, compressoren of hogedrukreinigers, alles wordt besproken. Op basis van de inventarisatie van de activiteiten wordt een rekenmodel opgesteld.

Ervaringscijfers

De geluidssterkte van de bronnen wordt ingeschat op basis van standaardkentallen, literatuurlijsten en/of ervaringscijfers van het NAA. Door het meten van allerlei bedrijven in de afgelopen tientallen jaren zijn al duizenden metingen aan allerlei geluidsbronnen uitgevoerd. Met alle gegevens kan zorgvuldig en betrouwbaar een geluidsprognose worden opgesteld.

In bepaalde situaties vraagt de gemeente om een controlerapport na oplevering. Voor Graansloot Kampen is door ons zowel een geluidsprognose opgesteld als ook een controlemeting uitgevoerd. Omdat de tientallen droogventilatoren bij een graanopslag een prominente rol spelen, was het vooral van belang om ten eerste de geluidsvermogens vooraf goed in te schatten, en ten tweede deze eisen te vertalen naar leveranciergegevens. Een bedrijf voor graan op- en overslag kan geluidstechnisch complex zijn met allerlei voorkomende situaties tijdens de oogst, tijdens de opslag en tijdens de afvoer via de weg of over het water.

De werkelijke geluidssituatie was in detail anders dan vooraf ingeschat, en dan met name het interne logistieke proces van de graanstromen. De geluidssterkte van de belangrijkste geluidsbronnen zoals de ventilatoren, de elevatoren en alles omtrent het vervoer, het laden en het lossen kwam in de praktijk goed overeen met de aannames. De conclusie van de controlemetingen was dan ook dat het bedrijf keurig voldeed aan de geluidsvoorschriften, zo dat niet te weinig, maar zeker ook niet te veel geluidsruimte was toegekend.

Procedure geluid op maat

In het proces van vergunningverlening, te treffen geluidsreducerende maatregelen met bijbehorende investeringen, garanties leveranciers, beschikbare geluidsruimte, opgelegde geluidsgrenswaarden en de controle daarvan is een goed geluidsadvies van groot belang. Voor dit project voor Graansloot Kampen viel alles precies op z’n plek.