Provincie Fryslân: geluidsoverlast door verkeer berekenen

De provincie is als wegbeheerder altijd bezig met het veilig maken van de diverse wegen. Dat betekent ook ombouw van wegen, de aanleg van rotondes of van een rondweg (Lemmer, Woudsend), wat van invloed is op het geluidsoverlast door verkeer.

De provincie Fryslan heeft de ombouw van de Rijksweg A7 bij Sneek onderzocht. De berekeningen voor dit bijzondere project zijn door het NAA gedaan.

Geluidsoverlast door verkeer berekenen

Op dit moment loopt het onderzoek van de Centrale As, kijk voor meer informatie op www.decentraleas.nl.