Geluidsmetingen voegovergang in wegdek

verkeerslawaai voegovergangVerkeerslawaai

Met de komst van stil asfalt wordt het verkeerslawaai minder. Het geluid van een voegovergang in een wegdek of in een brugdek kan dan relatief goed hoorbaar worden. Daarom zijn er eisen gesteld aan voegovergangen. Het NAA heeft recent geluidsmetingen uitgevoerd aan een brug over de Maas in Roermond.

Geluideisen voegovergangen

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd volgens het document NBD00401 “Geluideisen voegovergangen” van Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur van 30 juli 2010.