Geluidsbelasting berekenen voor particulieren

Wilt u bouwen bij een drukke weg? Op basis van een tekening en de verkeersgegevens kunnen wij de geluidsbelasting berekenen op uw woning. Afhankelijk van de situatie moet dit met de eenvoudige methode (Standaard-rekenmethode I) of moet dit iets ingewikkelder, dat wil zeggen het opzetten van een driedimensionaal computermodel op basis van de Standaard-rekenmethode II.

Eenvoudige methode geluidsbelasting berekenen

De eenvoudige methode om geluidsbelasting te berekenen kan worden toegepast bij een nagenoeg rechte weg, wanneer er geen afscherming aanwezig is tussen de woning en de weg, en wanneer de gegevens van de weg niet veranderen.

Met deze berekening weet u vooraf wat de impact van het verkeerslawaai voor uw woning zal zijn, en kunt u uw bouwplannen eventueel aanpassen op het gebied van isolatie om geluidshinder tegen te gaan.

Geluidsbelasting berekenen verkeerslawaai voor particulieren