Gemeenten: Berekening verkeerslawaai

De gemeenten blijven werkzaam aan de wegen. Dat betekent onder andere ombouw van wegen, aanleg van rotondes, nieuwe rondwegen of planontsluitingen. Situaties veranderen, waardoor ook de hoeveelheid verkeerslawaai verandert. Een berekening verkeerslawaai geeft inzicht in het effect van wegenbouw projecten.

Berekening verkeerslawaai

Het NAA doet berekeningen op het gebied van verkeerslawaai en adviseert de gemeenten op basis van de berekeningen. In Assen hebben we de impact op het verkeerslawaai van de Europaweg West berekend, samen met de hoofdontsluiting Kloosterveen. De weg is inclusief de nieuwe geluidsschermen gebruik genomen.

Voor de gemeente Menterwolde rekenen we aan de Rijksweg A7 bij Zuidbroek.

berekening verkeerslawaai wegenbouw