Architecten: Berekening geluidsisolatie op basis tekeningen

Wilt u de bouwplannen doorgerekend hebben? Voldoen bepaalde constructies aan de eisen? We rekenen het voor u door! We beschikken over software voor de berekening geluidsisolatie van de uitwendige scheidingsconstructie, en over software voor het voorspellen van de geluidsisolatie van de constructie tussen woningen.

Berekening geluidsisolatie voor architecten

Aandachtspunten bij berekening geluidsisolatie

  • zware enkelvoudige woningscheidende wanden
  • liever een ankerloze spouwmuur
  • absorberend materiaal in de spouw
  • zorgvuldige detaillering aansluitende gevels
  • nog betere detaillering aansluitende daken, denk na over het eventuele geluidspad met geluidslekken
  • voorkom overspraak via de spouw
  • geen bijzonder lichte dakplaten
  • koppel nooit lichte buigstijve wanden (gips- of gasbetonwanden) aan een zware woningscheidende wand
  • zwevende dekvloer