Geluidsgevoelig object

Woning, school, ziekenhuis of ander gezondheidszorggebouw [artikel 1 Wet geluidhinder].