Geluids(druk)niveau

Notatie [eenheid]: Lp [dB/dB(A)]

De gemeten of berekende momentane geluidsdruk uitgedrukt in dB of dB(A) ten opzichte van 20 μPa.