Afschermende maatregelen

Voorzieningen die strekken tot beperking van de geluidsbelasting vanwege de weg die tussen de weg en de woningen wordt opgericht [artikel 1 Nadere regels saneringsprogramma wegverkeerslawaai].