Geuronderzoek op- en overslagstation

Voor een gemeente is een op- en overslaglocatie beoordeeld. Binnen de inrichtingsgrenzen worden afzetcontainers gewisseld en wordt tijdelijk snoeiafval en materiaal van openbare werken bewaard. In een geuronderzoek, in combinatie met een geluidsonderzoek, is de geurbelasting op de omliggende woningen berekend en beoordeeld.