Geluidsmetingen voegovergang in wegdek

Met de komst van stil asfalt neemt het geluid van het wegverkeer af. Het geluid van een voegovergang in een wegdek of in een brugdek kan dan relatief goed hoorbaar worden. Daarom zijn er eisen gesteld aan voegovergangen. Het NAA heeft recent geluidsmetingen uitgevoerd aan een brug over de Maas in Roermond.

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd volgens het document NBD00401 “Geluideisen voegovergangen” van Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur van 30 juli 2010.

Geluidsmetingen voegovergang in wegdek