Berekeningen contactgeluid vloer supermarkt

In opdracht van een projectontwikkelaar hebben we de contactgeluidsisolatie van een winkelvloer beoordeeld. Tegenwoordig zijn de winkels vaak onderdeel van een woon-winkelcomplex met appartementen direct boven de winkels.

Aan winkelvloeren worden in die situatie hoge eisen gesteld voor de contactgeluidsisolatie. Vanwege het rijden met winkelwagentjes of rolcontainers kan contactgeluid in bovengelegen appartementen hoorbaar zijn. Eerdere metingen (zie onderdeel projecten) hebben uitgewezen dat met de juiste vloeropbouw en de juiste detaillering hoge geluidsisolaties mogelijk zijn.

Met het programma Basluco kunnen de geluidsisolaties worden berekend. Door de toepassing van een zware begane grond vloer, een circa 10 cm dikke dekvloer op een verende ondervloer, bestaande uit een harde steenwolplaat, kunnen waarden worden gehaald van meer dan +30 dB (waarden conform Bouwbesluit voor 2012).

Berekeningen contactgeluid vloer supermarkt