Zoneringsonderzoek

Het akoestisch onderzoek ten behoeve van de vaststelling van een (geluids)zone, ook wel aangeduid als fase I van het akoestisch onderzoek.