Overdrachtsmaatregelen

Afschermende voorzieningen (schermen, wallen) in de zone en buiten een industrieterrein.