Grenswaarde

Op een beoordelingspunt nader te definiëren maximaal toelaatbaar geacht niveau (resultaatverplichting).