Gevelmaatregelen

Voorzieningen die strekken tot beperking van geluidbelasting binnen de woning die aan de gevel en dat van een woning worden aangebracht [artikel 1 Nadere regels saneringsprogramma wegverkeerslawaai].